Delostrelci oslavovali v Trenčíne

Udržiavanie a rozvíjanie tradícii delostrelectva patrí k hlavným úlohám činnosti Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave v spolupráci s Generálnym štábom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, delostreleckými útvarmi a jednotkami, Vojenským historickým ústavom a našimi partnermi v Armáde Českej republiky. Deň delostrelectva sme si opätovne začali pripomínať pred 4 rokmi a pred rokom sa nám v Bratislave podarilo zorganizovať asi najväčšie oslavy v histórii OS SR, k spomienke na bojové nasadenie 5 delostreleckých plukov 1. čs. armádneho zboru pri poľskom meste Jasle. Stretli sa tu veteráni raketového vojska a delostrelectva zo Slovenskej a Českej republiky, súčasní velitelia delostreleckých útvarov OS SR s náčelníkom delostrelectva GŠ OS SR a ďalší významný hostia. Tu sa zrodila myšlienka zorganizovať v roku 2020 oslavy Dňa delostrelectva k 75. výročiu bojového nasadenia českých a slovenských delostrelcov pri Jasle.

18. februára 2020 prijal delegáciu Cechu puškárov a delostrelcov s náčelníka delostrelectva GŠ OS SR  generál Zmeko, náčelník Generálneho štábu OS SR. Delegácia sa na generála Zmeka obrátila so žiadosťou o podporu pri organizovaní osláv Dňa delostrelectva k významnému jubileu v históriu českých a slovenských delostrelcov – 75.výročiu Jasla. Tak, ako zdôraznil plk.v.v. Doc.,PhDr Jozef Bystrický, CSc na seminári v Trenčíne 15. januára 2020, Jaslo bolo najväčším bojovým vystúpením českého a slovenského delostrelectva počas II. svetovej vojny na všetkých frontoch, kde bojovali Češi a Slováci za našu slobodu. Generál Zmeko  po vypočutí našich predstáv navrhol zorganizovať oslavy na verejnosti v Trenčíne s technikou a nastúpenými jednotkami. Pôvodný zámer organizovať oslavy v areáli MO SR tieto podmienky a požiadavky nespĺňal. Bolo potrebné tiež riešiť organizáciu sprievodného podujatia, ktoré by najmä súčasným delostrelcom priblížilo históriu Jasla  a rozvíjanie jeho tradícii v OS SR. Projekt bol teda schválený NGŠ OS SR a podporený MO SR v súlade so zmluvou a spolupráci medzi MO SR a Cechom puškárov a delostrelcov.

Po niekoľkých mesiacoch začala príprava podujatia v spolupráci s Veliteľstvom Pozemných síl OS SR, mestom Trenčín, Vojenským historickým ústavom Bratislava, „Domom armády“ Trenčín a Veliteľstvom posádky Bratislava. Realizácia projektu bola najnáročnejšou etapou za ktorú niesol zodpovednosť ND GŠ OS SR plk. Barančík. Až do mesiaca október nielen riadil, ale aj vykonával väčšiu časť úloh. V snahe mu pomôcť  sme vstúpili do riešenia problémov najmä s Vojenským historickým ústavom pri organizovaní podujatia v „Dome armády“.

Nastal deň „D“. Cech dokázal dopraviť do Trenčína väčšinu svojich členov, ktorí mimoriadne ocenili organizáciu a obsahovú úroveň podujatia. Najväčšie prekvapenie čakalo trenčiansku verejnosť, keď sa na Mierovom námestí ozývali vojenské povely, vpochodovali delostrelecké jednotky a ozývali sa výstrely diel. Seminár v „Dome armády“ splnil tie najprísnejšie kritéria z hľadiska obsahového i organizačného. Vystúpenie Doc. Bystrického a genmjr. Humeného doplnilo medzere v znalostiach vojenskej histórie a posilnilo hrdosť delostrelcov profesionálov na službu v delostreleckých jednotkách. Za obetavú prácu počas aktívnej služby a pri propagácii raketového vojska a delostrelectva bolo v Trenčíne vyznamenaných 21 členov cechu ministrom obrany SR, N GŠ OS SR a ČaSOD Praha. Za ČaSOD Praha vyznamenania odovzdal pplk v.z. Martin Šufajzl, člen prezídia pre vonkajšie vzťahy.


IMG_1574jpgIMG_1709jpg