150. výročie bitky pri Lamači

Cech puškárov a delostrelcov si pripomenul 23. júna 2016 návštevou pamätníku padlým vojakom v bitke pri Lamači 22. júla 1866 na Kamzíku, 150. výročie poslednej bitky prusko-rakúskej vojny.Vzdal úctu 600 vojakom rakúskej armády, medzi nimi aj slovenským vojakom, položením kytice k pamätníku.Vojna sa začala na pruských hraniciach v severných Čechách a pokračovala bitkou pri Hradci Králové, ktorých sa zúčastnili aj pluky z územia horného Uhorska doplňované Slovákmi. 72. prešporský peší pluk sa zúčastnil bojov pri Mníchovom Hradišti a Jičíne. Útočiaca pruská armáda pod velením generála Eduarda von Franseczkyho sa  už 19. júna 1866 objavila v Malackách a o dva dni ovládla Stupavu. Dostala rozkaz pokračovať v útoku na Lamač a obsadiť Prešpork. Rakúske jednotky, ktorým velil arciknieža Albrecht sa už 18. júna rozmiestnili medzi Hrubým Plešom a Devinskou Kobylou.  Pravé krídlo rakúskych jednotiek sa opieralo o Hrubý Pleš a ďalej sa ich pozície tiahli na západ smerom na Laskáre. Ľavé krídlo sa opieralo o severozápadné svahy Devínskej Kobyly. Rakúske delostrelectvo zaujalo palebné postavenia pri Lamači a Dúbravke, aby chránilo prístupové cesty od Stupavy. Útok pruských vojsk začal mohutnou delostreleckou paľbou ráno 22. júla. Niektoré oddiely sa pokúsili uskutočniť obchvat rakúskych obranných pozícii cez Kamzík. Napokon bol útok odrazený a boje skončili po uzatvorení prímeria v Mikulove. Nasadenie delostrelectva v tejto bitke patrilo spolu s delostreleckým ostreľovaním Prešporku francúzskymi vojskami v roku 1809 k najväčším delostreleckým súbojom pri obrane nášho mesta v priebehu 19. storočia.

Členovia cechu si po pietnom akte pri pamätníku z roku 1866 prezreli neďalekú delostreleckú kavernu z roku 1914. Delostrelecký objekt bol postavený s ďalšími objektami na výšinách v okolí mesta začiatkom prvej svetovej vojny, ako súčasť obrannej línie pred možným útokom ruských vojsk pod vedením generála Brusilova, ktorý na jeseň 1914 zatlačil v Karpatoch rakúsko-uhorskú armádu a obsadil Bardejov. Z obavy pred prienikom ruských vojsk do centrálnej časti Uhorska a na Moravu a tým aj ohrozeniu Viedne sa začal Prešporok budovať ako opevnené mesto.