155 mm ShKH Zuzana 2

Delostrelectvo OS SR bude v nasledujúcich rokoch disponovať jedným z najmodernejších zbraňových systémov na svete. Zuzana 2 je samohybný autonómny delostrelecký systém s automatickým nabíjaním munície, schopný zabezpečiť účinnú paľbu priamym aj nepriamym zamierením. Slovenský výrobok vychádza z dlhoročnej tradície vývoja a výroby v oblasti „špeciálu“ a po jeho zavedení do OS SR prinesie kvalitatívne zmeny v palebnej podpore mechanizovaných a motorizovaných jednotiek.

Vyznačuje sa:

 • veľkou mobilitou,
 • ochranou posádky proti ZHN - NBCP,
 • ochranou posádky proti pechotným aj lafetovaným zbraniam a črepinám,
 • ochranou posádky automatickým protipožiarnym systémom,
 • ďalekým dostrelom ( 41 km ),
 • rýchlou prípravou streľby,
 • rýchlym prechodom z pochodovej polohy do palebného postavenia,
 • vysokou presnosťou streľby,
 • schopnosťou vykonávať streľbu tzv. salvovým efektom - MRSI. 
Ďalšie technické údaje :
 • elektronická výbava, diagnostika a mechanizácia obslužných prác pri nabíjaní a streľbe radia túto zbraň medzi najmodernejšie zbrane vo svete,
 • zbraň je vybavená inerciálnym navigačným zariadením a meračom úsťovej rýchlosti,
 • palubný SRP umožňuje prácu s digitálnymi mapami,
 • pre priamu streľbu je zbraň vybavená zameriavacím systémom pozostávajúcim z televíznej kamery, termovíznej kamery a laserového diaľkomeru,
 • pre manuálne zamierenie je zbraň vybavená prídavným
 • optickým zameriavačom pre streľbu sa využíva 155 mm munícia, ktorá je uložená v dopravníkoch, s kapacitu 40 ks striel a 40 ks náplní pripravených k streľbe,
 • priestory posádky sú klimatizované,
 • v zadnej časti medzi vežami je uložená zdrojová jednotka, ktorá zabezpečí elektrickú a hydraulickú energiu pre pohon agregátov veže a čiastočne i agregátov podvozku bez potreby chodu motora podvozku.