355. výročie vzniku samostatného cechu puškárov v starom Prešporku

      V roku 1661 vznikol v starom Prešporku samostatný cech puškárov, ktorý nadväzoval na viac ako 200 ročnú tradíciu pôsobenia delolejárskych a puškárskych majstrov v meste. Prešpork bol jedným z najvýznamnejších centier výroby diel a ručných zbraní v 15. storočí, keď prešporskými palnými zbraňami rôznych ráží bola vyzbrojená prevažná časť miest Uhorska. Na hradbách a baštách Prešporku bolo umiestnených v tomto období 120 diel rôzneho kalibru, čo predstavovalo na tú dobu značnú palebnú silu. Tieto delá a ďalšie palné zbrane obsluhovali prevažne ich výrobcovia, ktorým bola zverená obrana najdôležitejších častí hradieb, bastiónov a vstupných brán do mesta. V histórii nie je tak častou udalosťou, keď sa skupina pre vec zapálených a oddaných ľudí, prevažne veteránov delostrelcov usiluje nadviazať na slávnu históriu výrobcov diel a ručných zbraní a obnoviť tradície jedného z najvýznamnejších cechov starého Prešporku. Členovia obnoveného cechu chcú tiež rozvíjať tradície delostrelcov a delostrelectva, ktoré bolo  600 rokov súčasťou mesta až do roku 2006. Na slávnostnom zhromaždení obnoveného cechu puškárov s názvom "Cech puškár a  delostrelcov v Bratislave" 8. júna 2016, teda v deň vydania artikulov samostatného cechu puškárov prešporským magistrátom v roku 1661, si  členovia cechu pripomenuli za účasti námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy MUDr. Ivety Plšekovej a ďalších významných hostí slávnu históriu puškárov a delostrelcov v Prešporku a Bratislave . Obnovili sme zvyky a ceremoniály cechu, súčasťou ktorých je aj prejavovanie úcty patrónke delostrelcov svätej Barbore, inaugurovanie veľmajstra a menovanie majstrov. Na začiatku zhromaždenia sa podľa starého zvyku otvorila cechová truhlica, vyberali sa symboly cechu a čítali články z historických i súčasných artikulov cechu. Novým zvykom je pasovanie Rytierov delostrelectva, ktoré sa uskutočňuje v spolupráci s ČASOD. Na záver slávnostného zhromaždenia všetci účastníci slávnostného zhromaždenia zložili kanoniersky sľub.                 

img_4816.jpg barbora.jpg714a57c063eb4b998d2d2b0cc379e6ef.jpgimg_00892.jpg

Cechová trehlica a obradný meč          Sv. Barbora              Pokál cechu puškárov 1732 a prívesok 

                      img_4836.jpgimg_4766.jpg  

                               Viceprimátorka a veľmajster                    Artikuly cechu z roku 2016