356. výročie Cechu puškárov

8. júna 2017 sa uskutočnilo zasadanie Rady majstrov Cechu puškárov a delostrelcov. Veľmajster vo svojom vystúpení k pripomenutiu 356. výročia vzniku samostatného cechu puškárov v Prešporku zdôraznil hodnotový základ činnosti cechu, ktorý sa za celé historické obdobie nezmenil. Cech puškárov a delostrelcov predstavuje historickú kontinuitu najmä pri naplňovaní požiadaviek na stavovskú česť, úctu, rešpekt, pomoc a podporu členom rodiny delostrelcov a duchovného odkazu sv. Barbory patrónky delostrelcov. Takmer rok existencie cechu priniesol obnovu cechovej a delostreleckej tradície, mimoriadnu aktivitu v bádatelskej oblasti, organizovaní špecifických aktivít viazaných na puškárstvo a delostrelectvo, podporu a pomoc súčasným delostrelcom profesionálnym vojakom. Zvyšuje sa záujem o prácu v cechu. Na zasadaní boli prijatí  3 noví členovia. Dvaja členovia boli menovaní do stavu tovarišského a Rada majstrov schválila návrh na menovanie majstrom cechu náčelníka delostrelectva GŠ OS SR. Nominácia na majstra podlieha prísnym kritériám výberu a predstavuje najvyšší honor v stavovskej hierarchii cechu.