„Buďte ticho, hrdinovia odpočívajú“

V blízkosti francúzskeho Verdunu sa nachádza niekoľko veľkých vojnových cintorínov z obdobia I. svetovej vojny. Na jednom z nich stojí socha ženy s tragickou tvárou, ktorá si kladie prst na nemé ústa. Na úpätí sochy  je zmienený nápis, ktorý akoby vyzýval k mimoriadnej úcte tu pochovaným vojakom a bol mementom pre budúce generácie. 21. februára 1916 začala o 04,00 delostrelecká príprava z 1200 nemeckých kanónov, ktorá trvala 7 hodín a 14 minút. Počas delostreleckej prípravy, ktorá začala paľbou Kruppovho 380 mm námorného dela dopadlo na 40 km úsek frontu vyše milióna delostreleckých granátov. Francúzska obrana Verdunu bola pri tom veľmi slabá a väčšinu delostrelectva, ktoré bolo súčasťou opevnení, francúzske velenie pred bitkou premiestnilo na iný úsek frontu. Za dva dni útoku sa Nemcom podarilo obsadiť Bois des Caures, ale postúpili iba 5 km. Útok spomalovali najmä dva prápory pod velením plk. E. Drianta, ktorý v boji padol. 24. februára bol francúzsky XXX. zbor nútený ustúpiť na druhú líniu obrany a bol posilnený jednotkami XX. zboru. Do oblasti bola poslaná 2. armáda generála Pétaina, ktorý bol vymenovaný za veliteľa Verdunského úseku frontu. Počas bitky, ktorá trvala niekoľko mesiacov padlo na oboch stranách 700 000 vojakov.