Dôstojná rozlúčka s Rytierom delostrelectva

Úmrtie človeka je vždy smutnou a bolestnou udalosťou pre blízkych, ale aj všetkých ľudí, ktorých osud priviedol na spoločnú cestu životom s týmto človekom. Tak tomu bolo aj v prípade uznávaného a váženého delostrelca podplukovníka Rudolfa Kubiša, Rytiera delostrelectva, bývalého náčelníka delostrelectva 8. motostreleckého pluku. Generálny sekretár Českej a Slovenskej obce delostreleckej a bývalý príslušník 8. motostreleckého pluku podpráporčík v. v. JUDr. Marián Ďurina spomína : „Obdivovali​ sm​e​ ho na cvičeniach, čo všetko vydržal… bol to tvrdý chlap a dobrý delostrelec“. S podplukovníkom Rudolfom Kubišom sa 3. februára 2017 o 14,00 s vojenskými poctami spolu s ministrom obrany Slovenskej republiky Petrom Gajdošom za Cech puškárov a delostrelcov rozlúčili: člen Rady majstrov CPD a bývalý náčelník raketového vojska a delostrelectva 13. tankovej divízie plukovník v. v. Ing. Jozef Halapín, Rytier delostrelectva, člen CPD a bývalý náčelník delostrelectva 8. motostreleckého pluku, ktorý preberal funkciu od podplukovníka Rudolfa Kubiša, podplukovník v. v. Ing. Ladislav Buday, Rytier delostrelectva  a člen Rady majstrov CPD major Štefan Pomsahár, Rytier delostrelectva.

Na chrabrého delostrelca podplukovníka Rudolfa Kubiša budeme vždy s úctou spomínať. Pre delostrelcov a všetkých príslušníkov 8. motostreleckého pluku je skutočnou legendou a vzorom dôstojníka. Fotografie z rozlúčky sú umiestnené v galérii.