Deň delostrelectva - 76. výročie bojov pri Jasle

O niekoľko dní 15. januára 2021 si pripomenieme Deň delostrelectva a raketového vojska, slávnej tradície, ktorej nositeľmi sme i my bývalí a v súčasnosti profesionálni vojaci - velitelia delostreleckých a raketových jednotiek, štábni dôstojníci delostrelectva a raketového vojska, technici delostreleckých a raketových systémov a výzbrojari.

Pred 76 rokmi pri poľskom meste Jasle päť delostreleckých plukov s 2500 vojakmi 1.československého armádneho zboru, 90 delami a mínometmi ráže nad 76 mm zabezpečovalo delostreleckú podporu mohutného útoku 4. ukrajinského frontu Červenej armády v rámci Západokarpatskej operácie proti nemeckým vojskám v priestore medzi Vislou a Odrou. 1.,2.,3. a 4. pluk podporovali útok 3 divízii a 5. delostrelecký pluk vyzbrojený kanónovými húfnicami 152 mm pôsobil v armádnej delostreleckej skupine. Tým sa nasadenie piatich delostreleckých plukov 1. československého armádneho zboru stalo najväčším bojovým vystúpením československého delostrelectva počas 2. svetovej vojny, ale aj v dejinách českého a slovenského národa.

 Pri príležitosti 20. výročia oslobodenia mestu Jaslo darovala ČSĽA húfnicu, ktorá bola umiestnená na pomník v centre mesta. Paradoxne ako symbol (ne)vďaky za oslobodenie bol pomník z Jasla odstránený v roku 1992 a húfnica bola prevezená do múzea na Dukle. Dôvodom bolo údajne rozsiahle zničenie mesta počas oslobodzovacích bojov sovietskymi a československými vojakmi.

Vystúpenie našich delostrelcov pri Jasle bolo sovietskymi predstaviteľmi vysoko hodnotené. Veliteľ 38. armády generálplukovník Moskalenko zaslal veliteľovi 1. československého armádneho zboru generálovi Ludvíkovi Svobodovi telegram, v ktorom vyslovil svoju vďaku príslušníkom 1. čs. armádneho zboru za vynikajúcu činnosť dňa 15. januára 1945. Za úspešné splnenie úloh bol 2., 4. a 5. delostreleckému pluku udelený sovietskym vedením čestný názov „Jaslovský“ (rozkaz č. 019 z 19.2. 1945). Ocenením pre všetky delostrelecké jednotky bojujúce pri Jasle bolo v roku 1949 vyhlásenie 15. januára Dňom delostrelectva a pozdejšie aj raketového vojska. V našich súčasných ozbrojených silách je nositeľom čestného názvu „Jaslovský“ raketometný oddiel v Rožňave a názov Jaslovské majú aj kasárne v Topoľčanoch, sídlo                 1. mechanizovanej brigády.

Ako pokračovatelia slávnej delostreleckej tradície budeme vynakladať všetky svoje sily na uchovávanie a ďalšie rozvíjanie historického odkazu delostrelcov. História, ktorá je okrem najslávnejšej udalosti pri Jasle, na území Slovenska a v samotnom hlavnom meste Slovenskej republiky úspešným 600 ročným príbehom konštruktérov a výrobcov diel, delostreleckých jednotiek, útvarov a vojenských škôl delostreleckej odbornosti.

Veľmi nás mrzí, že z dôvodu predĺženia núdzového stavu a prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva nemôžeme v tomto roku nadviazať na tradíciu osláv Dňa delostrelectva. Sme presvedčení, že budúci rok sa opätovne stretneme a dôstojne oslávime náš sviatok.

 

jaslo_02-300x207jpg  

sdlostelcivakcijpg