Deň delostrelectva a raketového vojska

O niekoľko dní 15. januára 2017 si pripomenieme Deň delostrelectva a raketového vojska, slávnej tradície, ktorej nositeľmi sme i my bývalí a v súčasnosti profesionálni vojaci - velitelia delostreleckých a raketových jednotiek, štábni dôstojníci delostrelectva a raketového vojska, technici delostreleckých a raketových systémov a výzbrojari.

Pred 72 rokmi pri poľskom meste Jasle päť delostreleckých plukov s 2500 vojakmi 1.československého armádneho zboru, 90 delami a mínometmi ráže nad 76 mm zabezpečovalo delostreleckú podporu mohutného útoku 4. ukrajinského frontu Červenej armády v rámci Západokarpatskej operácie proti nemeckým vojskám v priestore medzi Vislou a Odrou. 1.,2.,3. a 4. pluk podporovali útok 3 divízii a 5. delostrelecký pluk vyzbrojený kanónovými húfnicami 152 mm pôsobil v armádnej delostreleckej skupine. Tým sa nasadenie piatich delostreleckých plukov 1. československého armádneho zboru stalo najväčším bojovým vystúpením československého delostrelectva počas 2. svetovej vojny, ale aj v dejinách českého a slovenského národa.  

Ako signál k vykonaniu delostreleckej prípravy bola vystrelená séria zelených rakiet  a salva z kaťuší. Potom začala paľba z diel a mínometov. Hustota hlavní sa podľa dôležitosti smerov pohybovala od 130 do 200 na km frontovej línie. Účastník bojov ppor. Štefan Novák z Košíc spomína : Okolo šiestej ráno začala delostrelecká paľba, akú som v živote nepočul. Od dôstojníkov sa neskôr dozvedeli, že tam bolo približne 30 000 diel a 7 000 kaťuší. „Všetko to mlátilo do Nemcov. Rusi naplánovali rýchli postup cez Poľsko. Proti ním  boli dve nemecké armády. Lenže prvá a druhá línia obrany bola úplne rozstrieľaná, všetko bolo pobité. My sme bez prestávky pálili. Zo siedmych nákladných áut naložených  muníciou nám zostalo 42 nábojov“ Batéria mala 4 kanóny, smer streľby bol presne určený a nemenil sa. Iba sa nabíjalo a strieľalo. Všetci sme boli iba v košeliach, tak sme sa potili. Bol som veliteľ družstva – podporučík, no nabíjal som aj ja. Náboj vážil 80 kg. Dvaja chlapi mali čo robiť, aby ho šupli do kanóna“. Ďalší účastníci spomínajli " jednotlivé  výstrely a výbuchy sa zliali v jediný mohutný hromový tón,otvorilo sa peklo, akoby zem horela. 

Vystúpenie našich delostrelcov pri Jasle bolo sovietskymi predstaviteľmi vysoko hodnotené. Veliteľ 38. armády generálplukovník Moskalenko zaslal veliteľovi 1. československého armádneho zboru brigádnemu generálovi Ludvíkovi Svobodovi telegram, v ktorom vyslovil svoju vďaku príslušníkom armádneho zboru za vynikajúcu činnosť dňa 15. januára 1945. Za úspešné splnenie úloh bol 2., 4. a 5. delostreleckému pluku udelený sovietskym vedením  čestný názov „Jaselský“ (rozkaz č. 019 z 19.2. 1945). Ocenením pre všetky delostrelecké jednotky bojujúce pri Jasle bolo v roku 1949 vyhlásenie 15. januára Dňom delostrelectva a pozdejšie aj raketového vojska.  V našich súčasných ozbrojených silách je nositeľom čestného názvu „Jaselský“ raketometný oddiel v Rožňave a názov Jaselské majú aj kasárne v Topoľčanoch, sídlo 1. mechanizovanej brigády.

Ako pokračovatelia slávnej delostreleckej tradície budeme vynakladať všetky svoje sily na uchovávanie a ďalšie rozvíjanie historického odkazu delostrelcov. Histórie, ktorá je okrem najslávnejšej udalosti pri Jasle, na území Slovenska a v samotnom hlavnom meste Slovenskej republiky úspešným 600 ročným príbehom konštruktérov a výrobcov diel, delostreleckých jednotiek, útvarov a vojenských škôl  delostreleckej odbornosti. 

 

 

jaslo_02-300x207.jpg