Deň vojnových veteránov

O niekoľko týždňov 11. novembra 2016 sa na vojenských a civilných cintorínoch, pamätných miestach a pri pomníkoch uskutočnia spomienkové podujatia a pietne akty kladenia vencov, kytíc a tak, ako sa v posledných rokoch rozvíja tradícia, aj položenia červených makov na hroby vojakov padlých vo svetových vojnách a ozbrojených konfliktoch. Ako prejav úcty padlým vojakom si pripevníme na  náš odev červený mak. Deň vojnových veteránov, alebo Červených makov má svoju symboliku tak, ako ho  opísal vo svojej básni kanadský dôstojník a lekár. Na vojenskom cintoríne v Petržalke -Kopčanoch leží 331 vojakov, z toho 122 Čechov a Slovákov. Päť rokov tu organizujeme spomienkové podujatie a len málo kto si všimol, že tu leží 6 vojakov delostrelcov : Johan Piringer nar. 1868 Bratislava, úmrtie 1919, h.m. I.sekcia, rad 1; František Varga nar. 1892 Zemianska Oľa, úmrtie 1919, h.m. I.sekcia, rad 6; Francz Schandl nar. 1881 Edla  A, úmrtie 1918, h.m. II.sekcia, rad 2; Mihaly Schwentenvein nar. 1892  Zemenye  H,úmrtie 1918, h.m. III. sekcia, rad 1; Vasilje Neskovics nar. 1887 Stanotone  RO, úmrtie 1917, h.m. I. sekcia, rad 1; Michael Pittmancer 1867 Zuran H,úmrtie 1918, h.m. II. sekcia, rad 3. Aj na nich si spomenul pri príprave Dňa vojnových veteránov na rokovaní s riaditeľom Kancelárie ministra obrany Slovenskej republiky veľmajster Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave. Členovia cechu položia 11. novembra o 11,00 červené maky a zapália sviečky na hrobových miestach pochovaných delostrelcov.

Autor : Jaroslav Junek