Delostrelci v SNP

Tento článok zverejňujeme k 75. výročiu SNP. Chceme ním vyjadriť úctu všetkým delostrelcom, ktorí nasadili svoje životy v boji proti fašistickému režimu a kolaborantom s nemeckými nacistami. Je až zarážajúce, že sa ešte dnes nájdu ľudia, ktorí znevažujú podiel armády na Slovenskom národnom povstaní. Dokonca prehlasujú, že armáda zradila. Medzi 60 000 vojakov, ktorí sa podieľali na odboji, príprave povstania a bojoch s hitlerovskými vojskami za našu slobodu boli najmä :

gen. Golian Ján,  pôvodne dôstojník delostrelectva, veliteľ 1.čs.armády na Slovensku

plk.del. Vesel Mirko, prednosta PS veliteľstva 1.čs armády na Slovensku,

plk.del. Prát Emil, veliteľ delostrelectva IV. TS,

plk.del. Hluchý Jakub, veliteľ delostrelectva 1.čs.armády na Slovensku,

pplk.del. Korda Alexander, vel. p.práporu  III.TS,

pplk.del. Vesel Miloš, vel.del. VI. TS,

pplk.del. Perko Emil, vel.del. V. TS a vel. V. TS

pplk.del. Zadžora Jozef, vel.del. IV.TS,

mjr.del. Dobrovodský Jozef, vel.del. I. a V. TS,

mjr.del. Feja Štefan, ZV obranného úseku VI. TS,

mjr.del. Sekuris Samuel, vel.del. II.TS,

mjr.del. Vesel. Milan, veliteľ posádky B. Bystrica

št.kpt.del. Žingor Viliam, vel. partizánskej brigády, 2. čs. pb. M.R. Štefánika,

kpt.del. Strcula Ján, vel.del. obr.úseku Kosatec, II. TS,

kpt.del. Šimovič Samuel, vel. do V. TS,

kpt.del. Fleško Július vel. do II. TS,

kpt.del. Frtús Ján, vel. del. obr. úseku Kosatec,

kpt.del. Kleskeň Július, vel. do II. TS,

kpt.del. Nosko Ján, vel. 17. p.pr. Prvosienka, obr. úsek Tisovec

kpt.del. Víg Ján, vel. 54. p.pr. Lasica, obr. Úsek Vlkolínec – Ľubochňa

kpt.del. Horváth Boris, vel. do, V. TS

npor. Duchoň Fedor vel.bat. V. TS,

npor.del. Kajúch Štefan, vel.bat., V.TS

por. del. Ružička Gustáv, vel.bat. 76,5 mm kanónov zbrojnej školy v Martine, ktorá sa podieľala na obrane úseku Dubná sklala

npor.del. Štefunko Gejza, vel.bat. 100 mm húfnic, V. TS,

por.del. Bednárik, vel.bat. 75 mm kanónov, V. TS,

npor.del. Medek Ladislav, vel. bat. 105 mm húfnic, I. TS ( Čremošné, Horná Štubňa),

npor.del. Kundrát Július, vel. bat. Pínia 100 mm húfnice 14/19, I. TS

npor.del. Śtefan Kušnír, vel. bat. 76,5 mm kanónov vz. 17, V. a I. TS

Delostrelectvo 1. čs. armády na Slovensku bolo organizačne členené na 6. delostreleckých oddielov, 32. delostreleckých batérii a mínometné jednotky peších práporov.

Celkom bolo vo výzbroji 1. čs armády na Slovensku 200 húfnic, kanónov a mínometov zväčša čs. výroby resp. produkcie Škody Plzeň a niekoľko nemeckej výroby. V prípade úspešného zapojenia Východoslovenskej armády by povstalci získali 185 diel a 90 mínometov.V prípade zapojenia celej Zápoľnej armády by mali povstalci 440 poľných a protilietadlových diel.

37 mm ptk vz.34 a vz.37

75 mm ptk vz.40

76,5 kanón vz.17

100 mm kanón vz.5/8

100 mm húfnica vz. 14/19

100 mm horská húfnica vz.18

100 mm húfnica vz.30

105 mm hrubý kanón vz.35

150 mm hrubá húfnica vz.25

83,5 mm pl. kanón vz.22

88 mm pl. kanón vz. 38

20 mm pl. kanón vz.36

81 mm mínomet vz. 36

50 mm mínomet vz.41

sam. delo IIIF

Delostrelectvom boli vyzbrojené aj 3 obrnené vlaky Štefánik, Hurban a Masaryk. Vo výzbroji mali 12 kanónov a húfnic kalibru 37 mm, 75 mm, 76,5 mm a 100 mm.

 

Banska-Bystrica-ceskoslovenska-polna-hufnica-vzor-14-19jpg