Delostrelectvo v našich dejinách

Takýto názov má kniha, ktorej autorom je náš člen plk. v.v. Doc. JUDr. Ľudovít LETOŠŤÁK, CSc. Rukopis knihy venoval so všetkými právami nášmu Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave. Rada majstrov dar prijala a teraz hľadá jej vydávateľa. Autor vydal viacero odborných publikácii v oblasti zbraní a streliva, ktoré našli využitie najmä v kriminalistike. Na požiadanie viacerých historických vojenských klubov v roku 2003 vydal knihu: „Delostrelectvo čierneho strelného prachu“, ktorou čiastočne zaplnil medzeru na Slovensku v literatúre uvedeného druhu. Kniha sa stretla s pozitívnym ohlasom u čitateľov. Ukázalo sa, že je potreba vydania ďalšej knihy, ktorá by poskytovala detailnejšie a komplexnejšie informácie o historických delostreleckých zbraniach a tiež informácie o ich výskyte, výrobe a používaní na území Slovenska. To viedlo autora k detailnejšiemu skúmaniu ich historických stránok, ktoré uviedol v pripravovanej knihe. V knihe čitateľ sa zoznámi s predchodcami palných delostreleckých zbraní (mechanické zbrane) a s historickým ich vývinom až po obdobie zavedenia ich nabíjania zadnou časťou hlavne. Nájde tu aj ich klasifikáciu a detailnejší popis munície. Osobitný priestor je venovaný výrobe delostreleckých zbraní a taktike ich používania v bojových konfliktoch. Autor sa venoval aj ich výzdobe, príčinám trvalých deformáciácií a starostlivosti o ne. Nechýba v nej ani organizácia delostreleckých jednotiek, príprava odborníkov delostrelectva a diela a dáta významných osobností delostrelectva. Kniha je bohato ilustrovaná. Obsahuje viac ako 260 obrázkov.