Dohoda s ministerstvom obrany SR o vzájomnej spolupráci

Dňa 19.12. 2018 sme podpísali dohodu s ministerstvom obrany SR o vzájomnej spolupráci. Je to už tretie dohoda s ministerstvom obrany SR a inštitúciami rezortu obrany. Predchádzali jej dohody s Vojenským historickým ústavom a Veliteľstvom posádky Bratislavy. V oboch prípadoch už prebiehala v uplynulých rokoch úspešná spolupráca, najmä pri obnove a rozvíjaní tradícii delostrelectva.

IMG_7147jpgIMG_7162jpgIMG_7224jpgDohoda 2jpg