Korona a činnosť cechu.

Po " KORONE "prišiel čas na rozbeh činnosti Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave. 2. júla 2020 o 16,30 hod sa stretla Rada majstrov, riadiaci orgán Cechu aj s hosťami, aby vyhodnotili uplynulé obdobie - účasť na podujatiach k 75. výročiu porážky nacizmu , o rozlúčke s významnými osobnosťami, ktoré spolupracovali s Cechom a navždy nás opustili v mesiaci máj, ale hlavne, aby spresnila termíny ďalšej činnosti a aktivít vzhľadom na zrušené akcie v mesiacoch apríl, máj, jún . Veľmajster vyjadril radosť, že sme sa v plnom počte stretli. Keďže pandémia zasiahla aj Veľkú noc, zasiahla a vplývala na zrušenie tradičnej veľkonočnej súťaže v streľbe z pištole a vzduchovky pre deti a ženy. Nový termín sa stanovil na 3.10.2020 v tradičných priestoroch streľnice v Dúbravke. A keďže v čase pandémie nečakane umrel gen. Pavel HONZEK, Rada rozhodla premenovať Veľkonočnú streleckú súťaž na Memoriál gen. Pavla Honzeka, s čím súhlasila aj jeho manželka. Chceme tým oceniť profesionálnu i ľudskú tvár generála Honzeka, ktorého sme si uctili vencom na pohrebe v Trenčíne. Súčasne bude dvojčlenná súťaž s názvom POHÁR VEĽMAJSTRA a súťaž žien a detí by mala niesť meno významného delostrelca. Súťaž bude mať medzinárodný charakter. Meno sa ešte vyberie aj podľa návrhov členov Cechu. Boli by sme veľmi radi, keby sa podarilo po oslovení Klubu generálov vyhotoviť a umiestniť na vojenskom cintoríne v Trenčíne - Kubre pamätnú tabuľu gen. Honzekovi, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rekonštrukciu tohto pietneho miesta, za čo bol tiež ocenený titulom - laureát Vojenský čin roka. Zrušili sme podujatie  s českými delostrelcami v NR SR, na hrade i na výstave IDEB v Inchebe, exkurziu v ČZ Uherský Brod, Kaverny na južnej Morave a účasť na streleckej súťaži z perkusných pušiek v Čáčove. Ukončenie 2. svetovej vojny si 3 členná delegácia Cechu uctila pamiatku zosnulých vojakov Červenej armády položením venca na SLAVÍNE 9.5.2020. Členovia združenia si už môžu dávať žiadosti na rovnošatu Cechu, ktorá by mala stáť cca 220 eur a záujemcovia sa majú prihlásiť u veľmajstra. To isté platí aj o tričkách, čiapkach a podobne. 
V auguste sa zúčastníme osláv 76. výročia SNP a pripravujeme tradičné podujatia  Slávnostné zhromaždenie k sviatku sv. Barbory , patrónky delostrelcov a Deň delostrelcov v roku 2021.
V roku 2021 si združenie pripomenie 8.6.2021 najvýznamnejšiu udalosť cechu a to 360. výročie vzniku Cechu puškárov v starom Prešporku. Na slávnosť pozveme vzácnych hostí z vojenských združení, ale aj primátora Bratislavy, keďže Cech je úzko spojený práve s mestom na Dunaji. Magistrát 8.6.1661 vydal pre samostatný Cech puškárov základný dokument Artikuly. Rada sa ďalej ďalej venovala rozdeleniu kompetencii v Rade najmä v sociálnej oblasti a poverenim člena za jej činnosť, ako aj problematike vyznamenávania a ocenenia, keďže sa blíži Deň delostrelectva 15.1.2021. Návrhy treba podať na ministerstvo i generálny štáb s predstihom. Veríme, že budeme čo do počtu ocenených opäť úspešní, i keď sa vymenilo vedenie rezortu. Pozitívne boli hodnotené výsledky výzvy na darovanie 2 percent v prospech činnosti Cechu na ďalšie obdobie. Objem darovania 2% sa phybuje na rovnakej úrovni ako v uplynulých rokoch.
Nasledujúce rokovanie Rady Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave bude 20.8.2020 v Posádkovom klube Bratislava na Dulovom námestí o 16,30 hod..

Autor: I. Kvačkaj