List na podporu ministra obrany SR Petra Gajdoša

                                                                                                                                                       V Bratislave 16. novembra 2017

 Vážený pán minister,

      dovoľte nám, vojakom vo výslužbe a vojakom profesionálom, vyjadriť vážne znepokojenie v súvislosti s mediálnou kampaňou a útokmi niektorých politických predstaviteľov proti Vašej osobe a Ministerstvu obrany Slovenskej republiky v otázke modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Tieto útoky, zastierané pseudoargumentami o transparentnosti a výhodnejších riešeniach, vnímame ako vážne ohrozenie bojaschopnosti Slovenskej republiky. Je tu zjavná snaha  vytvárať  úmyselné prekážky a sabotovať snahu súčasného vedenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky realizovať v Ozbrojených silách Slovenskej republiky modernizačné programy s cieľom dosiahnuť spôsobilosti umožňujúce splniť úlohy, ktoré jej vyplývajú z ústavy Slovenskej republiky a zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky. Zároveň tým bránia masívnemu oživeniu obranného a zbrojárskeho priemyslu, ktorý má na Slovensku  dlhoročnú tradíciu a v minulosti prinášal pre našich občanov ekonomický a sociálny prospech.

       Ubezpečujeme Vás o našej podpore nielen ako ministra, ale aj ako vojenského druha, ktorý sa vždy riadil zásadami vojenskej cti a dokázal po menovaní za člena vlády Slovenskej republiky, povereného riadením rezortu obrany, prevziať na seba ťarchu zodpovednosti za riešenie problémov neblahého dedičstva minulosti v Ozbrojených silách Slovenskej republiky, spôsobeného nesprávnymi politickými rozhodnutiami.

       Občianske združenia, ktorých predstavitelia podpísali tento list a spolupracujú s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ozbrojenými silami Slovenskej republiky, sú pripravené prezentovať svoje postoje verejne a aj takto podporiť Vaše kroky v modernizácii vojenskej techniky. Prišiel zrejme čas, kedy musí výraznejšie zaznieť aj hlas odborníkov a profesionálov z nedávnej minulosti - aj oni sú totiž verejnosť, na ktorú sa veľmi často odvolávajú niektorí politici. Podporu v modernizácii máte z našej strany i napriek tomu, že si to vyžaduje vysoké finančné prostriedky, bez ktorých to jednoducho nejde. Možno by bolo vhodné vypočuť si aj osobne tieto názory - nepočúvať a nečítať len " odborné názory " niektorých analytikov a politikov, len aby boli v médiách a zásadne proti všetkému. Pritom sa im ťažko a s nevôľou prijímajú fakty a percentá o zainteresovanosti slovenských výrobných podnikov, zameraných na zbrojársky priemysel.

S úctou

             plk. v. v. Jaroslav Junek                                    pplk. v. v. Dušan Majerčík

 Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave                      KVH 2. jazdecký pluk Sibírsky

                   veľmajster    v. r.                                                     predseda v. r.

 

                                                        pplk. v. v. Viktor Puchoň

                                            Klub vojenských výsadkárov SR, prezident v. r.