Návrat delostreleckej "klasiky"do Bratislavy

"Kadeti" VDÚ a VSOŠ v Martine, ktorí prešli výcvikom s húfnicou 122 mm vz. 38 sa s nostaligou zahľadeli 13. 10. 2016 na húfnicu ťahanú z Bratislavského hradu cez Palisády do sídla prezidenta Slovenskej republiky. Na jej lafete bola položená truhla prvého prezidenta a vrchného veliteľa ozbrojených síl Michala Kováča zahalená štátnou zástavou Slovenskej republiky. My delostrelci sme hrdí na to, že aj na Slovensku bola založená tradícia spojená s delostrelectvom. Tradíciu smútočného sprievodu s prevozom ostatkov prezidenta na lafete dela poznáme z obdobia spoločného štátu Čechov a Slovákov zo štátneho pohrebu T.G. Masaryka na lafete ľahkej poľnej húfnice 10 cm vz. 14/19. ťahanej koňmi a armádneho generála Ludvíka Svobodu na lafete húfnice 122 mm vz. 38. V prípade prezidenta Michala Kováča to bolo na lafete húfnice 122 mm vz. 38/74 zo zbierok Vojenského múzea v Piešťanoch. Na pravom nábreží Dunaja vystrelili na počesť prezidenta Michala Kováča delostrelci z húfnic vz. 122 mm D-30 20 delostreleckých sálv.