Pod veliacou rukou ženy - slečny ......

   1.1. 1993... Deň, ktorý znamenal pre Slovenky a Slovákov vznik samostatného štátu, SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V nadväznosti na to, okrem iných inštitúcií a orgánov, vzniká aj Armáda Slovenskej republiky, dnes Ozbrojené sily SR.

   1.1. 2018 teda uplynulo už 25 rokov od vzniku samostatnej republiky a toto okrúhle výročie, ako už tradične, sme si pripomenuli aj vypálením 20 sálv z Tyršoveho nábrežia v Bratislave.

   Tejto pocty sa tento rok dostalo delostrelcom Samohybného delostreleckého oddielu z Michaloviec, ktorý má vo svojej výzbroji 122 mm delostrelecké húfnice HD-30. 6 diel na petržalskej strane presne o 14 hodine 1.1.2018 pod velením historicky prvej veliteľky por. Mgr. Tatiany FALISOVEJ vypálili prvé salvy na počesť 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Na túto jedinečnú udalosť sa prišlo pozrieť niekoľko sto divákov-zvedavcov všetkých generácií a samozrejme, nemohol chýbať minister obrany SR Peter GAJDOŠ a náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan MAXIM. Po úspešnej premiére sme veliteľku por. Mgr. Tatianu FALISOVÚ požiadali o rozhovor.

Ako ste sa dostali do armády ?

T. Falisová : Môj ocko - desiatnik v zálohe, absolvoval vojenskú povinnú službu a to ma inšpirovalo pre vstup do armády. Zdalo sa mi to ako zaujímavé povolanie aj pre ženy. Chcela som to vyskúšať , keďže je to pre ženu nezvyčajná profesia. A tak sa mi podarilo vyštudovať Akadémiu OS SR Liptovský Mikuláš, odbor bezpečnosť a obrana štátu. Štúdium som ukončila v júli 2017 v hodnosti poručík.

Čo bolo najťažšie, ako vidím, pre útlu žienku v poľnej rovnošate počas štúdia ?

T. Falisová : Zo začiatku hlavne zvyknúť si na ten vojenský režim počas štúdia a potom fyzická zdatnosť. Ale zvládla som všetko aj za pomoci chlapov - vojakov. Po skončení školy som nastúpila do vojenského útvaru do kancelárie. To ma ale nebavilo a tak som sa dostala priamo k bojovej jednotke, kde som spokojná.

Ako vás ale prijali chlapi v jednotke ako svoju veliteľku ?

T. Falisová : Myslím si, že veľmi dobre. Zo začiatku to bolo určite ťažké a zložité pre obidve strany, veď viete, akí sú chlapi ... Museli si na mňa zvyknúť ako na ženu v rovnošate, ktorá im bude veliť, riadiť výcvik a v istom smere aj časť života... Teraz ale môžem povedať, že máme spolu dobré vzťahy a som s nimi aj ja veľmi spokojná. Napokon, dnešné salvy sú jedným z dôkazov - počúvali ma na slovo ...

Na tejto akcii, pálenie sálv pri príležitosti štátneho sviatku SR, ste velili prvý raz. Čo to pre vás osobne, ale aj jednotku znamenalo ? 

T. Falisová : Pre mňa osobne je to veľká česť, že som mohla veliť jednotke pri týchto salvách a pre vojakov je to tiež veľká pocta zúčastniť sa  týmto spôsobom na oslavách 25. výročia vzniku  SR, ktorej pevnou súčasťou sú aj Ozbrojené sily SR.

Po úspešných salvách ste boli spoločne s veliteľom batérie ocenená ministrom obrany...

T. Falisová - Bola som milo a veľmi prekvapená. Mala som veľmi dobrý pocit, neviem ho ani opísať ... potešila som sa tomuto oceneniu, ktoré je ocenením aj mojich vojakov a vojačiek, keďže ako žena som tu nebola jediná. Čo bude o rok, či sem opäť prídem, neviem... ale bola by som rada. Možno prenechám miesto inému veliteľovi a vojakom, aby aj oni zažili túto atmosféru... veď nás ľudia ocenili svojou návštevou a aj potleskom, čo sme vôbec nečakali ...

Slovo sme dali aj ministrovi obrany SR P. GAJDOŠOVI

"Dnes sme zažili historickú chvíľu nášho delostrelectva - prvú veliteľku por. Falisovú. Dnešnú úlohu splnila na výbornú a nielen ona, ale všetci delostrelci. Veliť vojakom pri slávnostných salvách je veľká zodpovednosť a pocta nielen pre ňu ako osobu, mladú dôstojníčku, ale aj pre príslušníkov Ozbrojených síl SR. Počuli sme občanov, ktorí sa prišli pozrieť na túto nevšednú udalosť a vojakov-delostrelcov odmenili potleskom za splnenie úlohy aj na blízkom moste cez Dunaj. Chcem pri tejto príležitosti zaželať všetkým v roku 2018 pevné zdravie, aby bol rokom šťastným, aby naši príslušníci OS SR zaznamenali veľa úspechov v profesionálnom raste i v osobnom živote," zdôraznil minister obrany a dodal, že Deň delostrelectva, ktorým je 15. január, sa bude opäť oslavovať a tak si pripomenieme historické vystúpenie delostrelcov pri Jasle.                          

Po jeho slovách zaznelo na Tyršovom nábreží hromové :

                                                                      S L Ú Ž I M E    V L A S T I ...

 Autor : plk. v. v. Ing. Ivan Kvačkaj, hovorca Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave

 TF 1.jpgSpoločná batérie.JPGSalvy.JPGGratulácia od ministra.jpg