Podujatie CPD v spolupráci s Kanceláriou NR SR

Nie je každodennou udalosťou pripomínať si storočné jubilea osobností a udalostí, ktoré významne poznamenali históriu Slovenska.  Takýmto jubileom je určite 200 rokov od narodenia prvého predsedu Slovenskej národnej rady J. M. Hurbana a 300 rokov od narodenia rakúsko-uhorskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej korunovanej 25. júna 1741 v hlavnom meste Uhorska Prešporku. Panovníčky, ktorá zásadným spôsobom zmenila svojimi reformami spoločenský, hospodársky a sociálny život monarchie. Zmenila však aj dominantu Bratislavy a Slovenska - Bratislavský hrad. Ovplyvnila jeho dnešnú podobu, ktorá každoročne priťahuje návštevníkov z celého sveta. Preto sa Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave rozhodol zorganizovať v spolupráci s Kanceláriou NR SR prehliadku Hlavnej budovy slovenského parlamentu a priestorov, ktoré nie sú bežne prístupné pre širokú verejnosť. Prehliadky sa zúčastnilo celkom 25 záujemcov členov CPD a ďalších občianskych združení združujúcich vojenských vyslúžilcov z viacerých miest Slovenska, z Českej republiky a hosť z Grécka, ku ktorým sa pripojili na Bratislavskom hrade poslanec a predseda ústavoprávneho výboru NR SR Róbert Madej so senátorom španielskeho parlamentu a podpredsedom Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Jordi Xucla a zástupcovia Kancelárie prezidenta republiky (KPR). Celkom 30 ľudí, ktorí si podľa ich vyjadrenia odnášajú z prehliadky nezabudnuteľné dojmy a poznatky. Účastníci 4 hodinovej prehliadky sa zoznámili s históriou nášho parlamentu, symbolmi slovenskej štátnosti, a prežívali atmosféru „ducha“ parlamentu v rokovacej sále. Ďalej sa zoznámili s areálom hradu a jeho historickými budovami, reprezentačnými priestormi predsedu NR SR, Rytierskou sálou, využili možnosť vyhliadky na Bratislavu z Korunovačnej veže, prezreli si zrekonštruovanú Barokovú záhradu a záhradný pavilón Oranžériu z tereziánskej doby. Prehliadku ukončili v rekonštruovanom objekte Zimnej jazdiarne. Odborný výklad počas celej prehliadky poskytol pracovník Komunikačného odboru K NRSR  Mgr. Ľ. Adamišin, ktorému týmto vyjadrujeme veľkú vďaku za profesionálny s veľmi pútavý obsah sprievodného komentáru. Fotografie z podujatia sú zverejnené na podstránke Galéria.

Jaroslav Junek, veľmajster Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave