Postrehy z výstavy 100. rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov  

V priestoroch SNM-HM na Bratislavskom hrade je otvorená výstava venovaná 100 výročiu vzniku Československa. Na prvý pohľad pre návštevníka sú pastvou pre oči vystavené exponáty – historické dokumenty, priemyselné výrobky, zbrane, uniformy, makety stavieb, umelecké diela a pod. Po prezretí celej výstavy si však musíte položiť otázku, aký bol podľa autorov celého projektu podiel Slovákov na vzniku, existencii a po 2. svetovej vojne obnovení Československa. Veľká pozornosť je venovaná hneď na začiatku výstavy historickým dokumentom spojených s rozbitím Československa, ale nie významným dokumentom, ktorými sa Slováci prihlásili k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Nie inak tomu je i v prípade čs. légii.  Okrem M. R. Štefánika budete márne hľadať mená dôstojníkov čs. legionárov : S.V. Hurban (člen prezídia Česko-Slovenskej národnej rady), Fajnora, Geryka, Daxnera, Viesta ďalej J.G. Tajovského, J. Jesenského, Malára, Gábriša, Kristina, Černeka, Širicu, Markoviča, Papánka, Osuského alebo práporčíka Kardossa. Rovnako sa akosi pozabudlo na boj Slovákov za obnovu Československa v rokoch 1944-45 a Košický vládny program. Výstava podľa môjho názoru podáva skreslený a zjednodušený výklad spoločného štátu Čechov a Slovákov. Predpokladám, že pri otvorení výstavy v Prahe v októbri 2018, to bude českým priateľom jedno a upevní sa ich presvedčenie, že to boli predovšetkým Česi, ktorí vytvorili Československo. Slováci si môžu povedať čo už, je to za nami a teraz si budujeme novú históriu samostatnej Slovenskej republiky.