Poukázanie sumy 2% zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby

 Ctení majstri, bratia a sestry, sympatizanti,

opätovne sa na vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z vašej zaplatenej dane z prijmu fyzickej osoby za rok 2017. Finančné prostriedky, ktoré nám na základe vami predloženého vyhlásenia poukázali daňové úrady predstavovali v roku 2017 až 2/3 našich príjmov, ktoré sme účelne a efektívne využili pri naplňovaní cieľov nášho združenia. Boli to najmä podujatia zamerané na obnovu a ďalšie rozvíjanie tradícii puškárov a delostrelcov, ako aj sociálnu oblasť a pomoc našim nástupcom v delostrelectve OS SR. V dôsledku toho mimoriadne vzrástla vážnosť a rešpekt  Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave. K poukázaniu 2% stačí predložiť :

1. Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017

2.  V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Do vyhlásenia uveďte v časti 12,13,14 a 15:

- názov združenia : Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave

- sídlo : Bratislava, 851 02, Dudova 3911/1

- právna forma : občianske zduženie

- identifikačné číslo prijímateľa : 423661460