Predstavujeme kandidátov na uvedenie do Delostreleckej galérie cti a slávy. Generálmajor in memoriam Mirko Cyril Vesel

Narodil sa 23.5. 1903 vo Zvolene. V roku 1923 absolvoval Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave a následne Delostreleckú aplikačnú školu v Olomouci. V auguste 1923 bol povýšený na por. del. Do roku 1939 pôsobil na veliteľských funkciách v delostreleckých jednotkách československej armády. V roku 1939 sa stal veliteľom 109. delostreleckého pluku v Bratislave a v máji 1939 bol ustanovený do funkcie veliteľa delostreleckého pluku 1. V odboji bol blízkym  spolupracovníkom odbojovej skupiny Flóra. Spolu so svojim bratom Milanom bol hlavným iniciátorom obsadenie budovy VPV v Banskej Bystrici. Podieľal sa na koncipovaní proklamácie vojenského revolučného vedenia, ktoré sám  30.8. 1944 prečítal v Slobodnom slovenskom vysielači. Počas SNP bol povýšený do hodnosti plk. del. a pôsobil vo funkcii prednostu Politickej správy 1. čs. armády na Slovensku. Spolu s delegáciou SNR sa zúčastnil rokovaní s exilovou čs. vládou v Londýne a v Moskve o povojnovom usporiadaní ČSR. V roku 1945 sa stal veliteľom delostrelectva VO 4 a v roku 1946 bol premiestnený k MNO do Prahy a ustanovený za NŠ veliteľstva delostrelectva. V roku 1947 bol menovaný na brigádneho generála. V máji 1947 požiadal o preloženie do výslužby. V roku 1991 bol menovaný genmjr. in memoriam.