Rada rokovala v deň magického dátumu s troma 9

Rada Cechu puškárov a delostrelcov 19.9.2019 pozitívne vyhodnotila účasť na celospoločenských akciách, ktoré vyvrcholili na oslavách 75. výročia SNP v Banskej Bystrici a v Bratislave. Účasť členov zodpovedala možnostiam a zvlášť je treba pozitívne hodnotiť účasť v centre povstania - teda v Banskej Bystrici, kde boli členovia Cechu pozvaní priamo primátorom mesta. Dôležitým bodom boli prípravy na oslavy sv. Barbory, patrónky delostrelcov, už štvrtých osláv Dňa delostrelectva a III. Valného zhromaždenia CPD v roku 2020. Na týchto podujatiach budú oceňovaní delostrelci a členovia Cechu medailami ministra obrany SR, náčelníka Generálneho štábu OS SR, ČASOD-u Praha, uskutoční sa pasovanie nových Rytierov delostrelectva a inaugurácia nových majstrov CPD, udelenie Čestných odznakov CPD a udelenie blahoželaní k životným jubileám. Na ocenenia boli menovite navrhnutí a schválení členovia Cechu. Návrhy sa včas spracujú a pošlú na príslušné miesta ministerstva obrany a generálneho štábu. Podrobnosti prípravy osláv Dňa delostrelectva 15.1.2020 budú prerokované na októbrovej Rade majstrov. Pozornosť sme venovali finančným otázkam. Kontrola prebehne v októbri. Schválili sa konkrétne finančné prostriedky na akcie v najbližšom období. Veľmajster podal informáciu o stave finančných prostriedkov na účte a v pokladni. Rada vyjadrila súhlas s ich využitím. Podstatnú časť príjmu na rok 2019 má Cech z 2 percent zaplatenej dane hlavne od našich priaznivcov a sympatizantov. Veľmajster vyjadril spokojnosť s priebehom rokovania i s pripomienkami a návrhmi členov Rady a prítomných hostí. Rada sa opäť stretne 17.10.2019.

 

IMG_9168jpgIMG_9176jpg