Rozlúčka s patriotom Slovenska, plukovníkom gšt. Petrom Švecom

21.4.1961 sa narodil Peter ŠVEC ... 27.2.2021...  navždy dotĺklo srdce plukovníka generálneho štábu vo výslužbe Ing. Petra ŠVECA, srdcom i rozumom pravého, odhodlaného a pevného Slováka, ktorý miloval svoju vlasť, svoje Slovensko, za ktorého samostatnosť aj sám hlasoval ako nezávislý poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky.

Absolvoval Vysokú vojenskú leteckú školu v Košiciach. Od roku 1980 do 2004 pôsobil na rôznych významných vojenských funkciách v letectve, ale aj na ministerstve obrany. Svoju 23 ročnú vojenskú kariéru ukončil vojenskú kariéru ako Generálny riaditeľ " Sekcie vojenského vzdelávania - zástupca Náčelníka Generálneho štábu." Absolvoval okrem iných dve školy v Anglicku - v meste Camberley. V roku 1999 absolvoval najvyššie strategické vzdelanie v odbore vyšší manažment a medzinárodné štúdie na "Kráľovskej akadémii obranných štúdií "v Londýne. Publikoval vyše 300 materiálov - článkov a štúdií - aj v zahraničných médiách. V súčasnosti lietal ako kapitán dopravných lietadiel Boeing 737, kde pôsobil aj ako inšpektor linkových pre-skúšaní. Na Slovensku bol známy ako bezpečnostný analytik hlavne k problematike letectva, kde ho s obľubou využívali slovenské médiá.

Plukovník generálneho štábu vo výslužbe Ing. Peter Š V E C, P.S.C., RCDS zanechal manželku a jedného dospelého syna. Umrel v kruhu svojej rodiny.

Nedožil sa životného jubilea - 60 rokov ...

        Peter, za to, čo si urobil pre Slovenskú republiky, že si hlasoval za jej samostatnosť a venoval si najlepšie roky svojho života jej armáde a ozbrojeným silám, zvlášť letectvu, si si zaslúžil dôstojnú vojenskú rozlúčku so všetkými vojenskými poctami. Žiaľ, 12. 3. 2021 o 11,30 bola na rozlúčke skupina vojakov, ktorá držala stráž bez zbraní pri kondolenčnej listine - knihe s typickou fotografiou pre Petra ŠVECA - s jeho typickým úsmevom a priamym pohľadom ako kapitán v kokpíte lietadla Boeing 737 ... Poslednú poctu prišlo plk. Švecovi vzdať viac ako 100 ľudí a jeho leteckí kolegovia. Katafalk s pozostatkami bol zakrytý slpovenskou vlajkou... Žiaľ, z rezortu obrany či generálneho štábu sa v rovnošate neprišiel rozlúčiť nikto... Namiesto salvy vojakov zaznel zvuk trubky od vojenského trubača, pri zvukoch ktorej človeku išli zimomravky po chrbte... Svätú omšu na počesť zomrelého plk. Petra ŠVECA celebroval mons. Fran-tišek RÁBEK, rímsko-katolícky biskup a prvý ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Osobne v príhovore vyzdvihol osobnosť a postoje zomrelého a jeho pevný charakter počas celého života a jeho vojenskú i leteckú profesionalitu. V ďalšom príhovore zazneli slová uznania k jeho vojenskej kariére a lietaniu na dopravných lietadlách už ako civil. Jeho život - to bolo Slovensko, jeho budúcnosť, rozvoj armády, šťastný život je-ho obyvateľov, analýzy v letectve smerom k verejnosti a záležalo mu aj na šťastí a pohode v rodine, veď svoju manželku poznal už od základnej školy. Mali spolu jediného syna - Petra.

         Vojenskú poctu Ti osobne vzdávam, lebo sme od začiatku spoločenských zmien preskákali toho veľa za veľkej nepriazni vtedajšieho velenia ČSĽA.

Peťo, ďakujem Ti za priateľstvo, za otvorené debaty a rozhovory, aj za ten posledný, vyše hodinový v Bratislave 22.12.2020... Počas rozlúčky to všetko vo mne rezonovalo a nielen mne, ale aj všetkým, ktorí sa s Tebou lúčili pred krematóriom. Zanechal si nás všetkých - manželku, syna, vnúčatá, brata, celú rodinu a celú rodinu kamarátov a priateľov... N e č a k a n e . . .

        Peťo, nech Ti je slovenská zem, ktorú si tak miloval a bojoval za jej samostatnosť a rozvoj / ale nie súčasným spôsobom / , navždy ľahká.

        Peťo, zvládol si všetko, prežil bohatý, pestrý a hlavne zodpovedný život vo vojenskej rovnošate, v civile i v rovnošate kapitána lietadla civilnej spoločnosti, ktorej kolegovia sa s Tebou prišli tiež rozlúčiť. Tvoja rodina i celé Slovensko môže byť na Teba hrdé... Slovensko stratilo obetavého človeka za jeho budúcnosť. Vyjadrujem im aj tu úprimnú sústrasť za všetkých príslušníkov Armády SR a súčasných Ozbrojených síl SR.

             Milá rodina plk. gšt. v.v. Ing. Petra Š V E C A - v týchto ťažkých hodinách, dňoch, mesiacoch sme s vami ... ÚPRIMNÁ SÚSTRASŤ !

 

PEŤO, plukovník, Č E S Ť   T V O J E J   P A M I A T K E,

                                 T V O J E J   O D V E D E N E J   P R Á C I, T V O J M U   Č E S T N É M U   Ž   I   V   O   T   U ...  

                                                                              N   E   Z   A   B   U   D   N   E   M ! ! !

                                                                                       N E Z A B U D N E M E ! ! !

                                                                                  Slovensko raz ocení Tvoj život ...

Text a foto: plk. v.v. Ing. Ivan KVAČKAJ - osobný priateľ Petra   Š V E C A


IMG_0150jpgIMG_0177jpgIMG_0195jpg