Spolupráca s českými priateľmi sa prehlbuje

Od roku 2017 vynakladáme úsilie k naviazaniu a rozširovaniu spolupráce s delostrelcami v zahraničí. Najviac sa nám to asi darí s českými priateľmi z prezídia ČASOD Praha. Opätovne sme sa stretli nedávno v Brne a načrtli sme kontúry budúcej možnej spolupráce zameranej na rozvíjanie spoločných tradícii delostrelectva, organizovanie spoločných podujatí, výrobu militárii, ale aj užšiu previazanosť národných organizácii delostrelectva na úrovni spolkov, združení alebo delostreleckých jednotiek. Významne by k tomu mohlo prispieť zavedenie medzinárodného preukazu delostrelca INTERNATIONAL CANNONEER IDENTITY CARD  s možnosťou využitia rôznych výhod. Sekundárne by to mohlo viesť k posilňovaniu členskej základne a sympatizantov spolkov a združení z radov profesionálnych vojakov ( vojakov z povolania ), rodinných príslušníkov a nadšencov z civilného prostredia, ktorí majú záujem o históriu, tradície a budúcnosť delostrelectva. Je to tiež jedna z ciest ako omladiť našu komunitu a zabrániť tak postupnému „vymieraniu“ členskej základne. S uvedeným zámerom by sme chceli osloviť delostrelcov OS SR na pripravovanom odbornom zhromaždení a našich českých priateľov na sneme ČASOD Praha.