Svätá Barbora, patrónka delostrelcov

  1. decembra 2017 sme si pripomenuli sviatok sv. Barbory. Meno Barbora je v tento deň uvedené v kalendári a teší sa obľube u žien vo viacerých krajinách sveta po celé stáročia. Máloktorá z nositeliek tohto mena však vie, alebo tuší, aký je pôvod mena Barbora a s akými hodnotami sa spája. Sv. Barbora sa narodila podľa legendy v dnešnom Turecku v meste Nikodémia. Vynikala krásou, učenlivosťou a bystrosťou. Túžila po intenzívnejšom živote s Bohom. Otec ju však chcel chrániť pre vplyvom kresťanov a preto ju dal uzatvoriť do domu v tvare veže, z ktorého sa nemohla vzdialiť. Keď sa proti vôli svojho otca nechala pokrstiť dal ju zbičovať a na potupu voziť mestom. Nakoniec ju vlastný otec zabil mečom. Atribútmi sv. Barbory, ktoré sú znázorňované na obrazoch sú preto veža, meč a martýrska palmová vetva. Niekde drží kalich s hostiou. Kult sv. Barbory bol historicky spájaný s činnosťami, ktoré ohrozovali životy a zdravie ľudí. Preto je patrónkou baníkov, delostrelcov, pyrotechnikov, architektov  a ďalších, ktorým hrozí nebezpečenstvo pri výkone svojho povolania. Prvý puškári, delostrelci, kanonieri, alebo artileristi ( z latinského „ars tolere“ umenie strieľať ) si zvolili svätú Barboru za svoju patrónku už na začiatku histórie vývoja, výroby a využívania strelných zbraní, spojených s použitím strelného  prachu alebo trhaviny. Preto sa v obraze, alebo soche sv. Barbory objavuje delo. Dôvodom bolo presvedčenie, že patrónka ich ochráni pred nešťastím, spájaným z roztrhnutím  „ohňozbrane či ohňovej trubice“ označovanej často ako čertovská zbraň. Na tradíciu sv. Barbory patrónky delostrelcov sa v priebehu 20. storočia akosi pozabudlo a najmä od  začiatku 21. storočia sa začala delostrelcami v Čechách a na Slovensku obnovovať. Tak tomu bolo aj v Bratislave, keď si obnovený Cech puškárov s názvom Cech puškárov a delostrelcov začal  v roku 2016 pripomínať sviatok sv. Barbory. Sv. Barboru si v súvislosti s tradíciou cechu spájame aj s tradičnými hodnotami pomoci v núdzi. Sv. Barbora patrí medzi štrnástich pomocníkov v núdzi. Preto členovia cechu v tomto roku založil nadáciu Cechovej svojpomoci určenej nemocným bratom a sestrám, poslednej rozlúčke so svojimi členmi a na pomoc pozostalým. Slávnostné zhromaždenie  k sviatku sv. Barbory sme po prvý krát organizovali v Posádkovom klube Bratislava. Napriek menším priestorom ako v minulosti, sme zasadačke vdýchli historický duch a zabezpečili dôstojný charakter podujatia. Živá sv. Barbora, nemej krásna a učenlivá ako tá Nikodémska, bola prítomná po celú dobu programu a nejeden z prítomných účastníkov slávnosti si chcel odniesť trvalú pamiatku zo stretnutia s „sv. Barborou“. Pravoslávny vojenský duchovný požehnal cechu, pripomenul duchovný odkaz sv. Barbory a potreby jeho naplňovania v súčasnosti. Hlavným bodom programu bola inaugurácia majstrov Cechu puškárov a delostrelcov a pasovanie Rytierov delostrelectva. V cechu pribudli ďalší traja majstri a štyria rytieri. V duchu starej ľudovej tradície „barboriek“, ktoré zbavovali príbytky zlého ducha a rozdávali poslušným deťom sladkosti, sme strávili spolu s hosťami záver oslavy spoločným prípitkom a pohostením. Viaceré združenia v predvianočnom  období organizujú „kapustnice“. My delostrelci sme záver kalendárneho roku a príchod najkrajších sviatkov roka spojili s tradíciou sv. Barbory, naplnenou úžasnou duchovnou atmosférou.

           c4888438-38a0-4a9f-9e84-d858af6ab468.jpg6edf63d6-b4b7-4f69-9d16-ed144618cfe8.jpg40d1940a-4742-4b31-a995-0351346301af.jpg4a04d868-9fa1-491f-a2bc-76ed9dd96955.jpg0c801c08-9967-4e49-bcd5-ff3eccbed7df.jpgcabcbb64-a862-4b79-a761-30eee61af599.jpgTorta 3.JPG