Sv. Barbora -patrónka delostrelcov

Po desiatkach rokoch obnovili delostrelci v Bratislave tradíciu, ktorou si za prítomnosti hostí pripomenuli 1. decembra na slávnostnom zhromaždení v historických priestoroch paláca Spolku architektov Slovenska na Panskej ulici v Starom meste, sviatok sv. Barbory-patrónky delostrelcov ( 4.12.). Za zvuku bubnov a fanfár pochodu rytierov do sály vstúpili rytieri a majstri Cechu puškárov a delostrelcov. Po nich vstúpil s hudobným sprievodom chorálu zástavník so zástavou cechu a na pozvanie moderátora slávnostného zhromaždenia majstra Jana Macouna vstúpila do sály aj naša správkyňa cechovej truhlice v kostýme sv. Barbory a zaujala čelné miesto pred auditóriom. Všetci účastníci slávnostného zhromaždenia  boli svedkami slávnostného aktu požehnania zástavy cechu a všetkých prítomných delostrelcov, ktoré uskutočnil biskupský vikár OS SR mons. Jozef  Michalov. Následne bola vykonaná slávnostná inaugurácia nových majstrov plk.v. v. Petra Hartla a pplk. v. v. Jozefa Tkáča. Slávnostné akty boli zavŕšené krstom knihy „História puškárov a delostrelectva v Bratislave“ od autorov veľmajstra Jaroslava Juneka a majstra Štefana Pomsahára. Krstným otcom knihy bol odborník na palné zbrane  a autorov viacerých odborných a historických kníh o delostrelectve, strelive a balistike Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc. Krstilo sa netradičným spôsobom čiernym pušným prachom, fujtášmi  a strelivom. Slávnostným zhromaždením sme obnovili dávnu tradíciu delostrelcov, ktorou si delostrelci pripomínali svoju patrónku, ale ako uviedol vo svojom vystúpení  veľmajster cechu aj patrónku, ktorá delostrelcov sprevádzala pri každom začatí paľby z diel so žiadosťou "St. Barbara ora pro nobis" spolu s naznačením kríža pred ústim hlavne. Patrónka delostrelcov nielen chránila, ale aj pomáhala presne zasahovať ciele nepriateľa pripomenul Doc. Ľudovít Letošťák v súvislosti s porážkou osmanských vojsk pri Viedni v roku 1683 poľským kráľom Jánom III. Sobieskim. Duchovný odkaz sv. Barbory ako jednej zo štrnástich pomocníkov v núdzi, nám pripomína povinnosť vzájomne sa podporovať, poskytovať pomoc zraniteľným, chrániť ženy a prejavovať im úctu tak, ako sa očakáva od rytierov. 

Autor : Jaroslav Junek