Taktické rakety v Bratislave


Najviac utajovaným útvarom ČSĽA bol v 80-tych rokoch 20. storočia v Bratislave VÚ 9742. Prítomnosť útvaru a najmä jeho výzbroj vyvolávala v susednom Rakúsku rovnakú nervozitu ako AE Jaslovské Bohunice. VÚ 9742 alebo 16. sdo, vznikol 1.6. 1945 v Terezíne. Mierovo bol podriadený 1. tankovej divízii, vojnovo patril pod velenie vytváranej 16. tankovej divízie. Základnú výzbroj predstavovalo odpaľovacie zariadenie taktických rakiet R-30 Luna. Krycou technikou bolo ShD 100 mm. Prvým veliteľom útvaru bol pplk. Jozef Vandrovec. Útvaru v 70-tych rokoch až do roku 1982 velil pplk. František Nakvasil. V roku 1982 prešiel útvar do podriadenosti veliteľstva 13. tankovej divízie v Topoľčanoch, prebehlo jeho prezbrojenie na R-60 Luna M ( v kóde NATO FROG-7), uskutočnila sa reorganizácia na 16. samostatný raketometný oddiel a bol premiestnený do Hraníc na Morave. O rok pozdejšie bol útvar premiestnený do posádky Bratislava, kasární vo Vajnoroch. Oddiel taktických rakiet predstavoval v tejto dobe najmodernejší a najničivejší prostriedok raketového vojska a delostrelectva      13. tankovej divízie. Divízia tak získala prostriedok, ktorý bol schopný zasahovať ciele na vzdialenosť 68 km. Delostrelecký pluk divízie v tejto dobe disponoval zbraňami, ktoré boli schopné zasahovať ciele na vzdialenosť do 20 km ( RM 122 mm Grad) . Základnými jednotkami 16. srmo boli : veliteľská batéria, 2 palebné batérie ( každá palebná batéria mala  2 odpaľovacie zariadenia taktických rakiet 9P113 ) a čata technického zabezpečenia ( ČTZ), ktorá bola určená k prevzatiu a preneseniu rakiet na OZ, k dočasnému skladovaniu a preprave rakiet a bojových hlavíc a k odsunu poškodených alebo závadných rakiet do pohyblivej raketovej technickej základne. V prípade potreby prisunovala rakety do priestoru palebných postavení a vykonávala spájanie bojových hlavíc s raketami. Systém 9K52 Luna M predstavoval mobilný raketový komplet krátkeho doletu pre útoky proti pozemným cieľom. Mohol mať raketu s nukleárnou hlavicou, trieštivo-trhavou hlavicou, chemickou hlavicou a hlavicou pre psychologickú vojnu (propagandistické letáky). Bojové hlavice ( konvenčné či nukleárne ) neboli skladované u útvaru. Preberali sa od pohyblivej raketovej technickej základne skupinou odberu bojových hlavíc v stanovenom priestore na základe vyhlásenia príslušného signálu. Krycou technikou bol RM 122 mm Grad. Od roku 1983 do roku 1989 útvaru velili pplk.Ladislav Budaj a mjr. Jindřich Dědák. 16. srmo zanikol 31.10. 1989 a na jeho základe vznikol po premiestnení do Hraníc na Morave 32. srmo podriadený veliteľstvu 331. ťažkej delostreleckej brigády. V roku 1992 bol 32. srmo zrušený spolu s 331. ťažkou delostreleckou brigádou.