Tradícia Červených makov v Bratislave

Pred šiestimi rokmi netušili ani najväčší optimisti, že tradícia "Červených makov" sa v Bratislave stane jednou z najvýznamnejších  udalostí, kde prejavujeme úctu vojakom a zároveň, tak ako upozornili všetci rečníci  na vojenskom cintoríne v Petržalke - Kopčanoch, posielame mierovú výzvu všetkým politikom. Vystupujúci týmto apelovali na pamäť ľudstva a poučenie sa z hrôz vojen. V tomto roku to bolo v Kopčanoch najväčšie spomienkové zhromaždenie venované  obetiam Veľkej vojny, ale aj 2. svetovej vojny a súčasných ozbrojených konfliktov.  Pred centrálnym krížom a krížmi jednotlivých hrobov vojakov sa zhromaždilo okolo 300  účastníkov, predstaviteľov Kancelárie prezidenta SR, Národnej rady SR, MO SR, GŠ OS SR, diplomatického zboru ( 6 veľvyslanectiev ) a ďalší zahraničný hostia, SZPB, ÚŽS a občianskych združení so vzťahom k rezortu obrany, študenti a mládež bratislavských škôl. Sprievodným podujatiami boli Beh veteránov a prehliadka vojenského múzea v bunkri BS-8. Manažérom projektu a moderátorom podujatia bol veľmajster Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave. Projekt bol pripravovaný v spolupráci združenia Vojenský veterán Bratislava a  MO SR viac ako 5 mesiacov. Na jeho relaizácii sa podielali aj ďalší členovia Rady majstrov CPD ctení majstri Jozef Halapin a Štefan Pomsahár a členovia 2. jazdeckého pluku Sibárskeho ( čs.legionári ). Zástupcovia cechu vzdali úctu šiestim delostrelcom pochovaných na vojenskom cintoríne v Kopčanoch. Týmto však spomíname a vzdávame úctu všetkým delostrelcom pochovaných na bratislavských cintorínoch a delostrelcom, ktorých mená sú uvedené na vojenských pamätníkoch napr. na Zámockej ulici, alebo Slavíne.

img_7567.jpg