Tradičná pietna spomienka vojenským obetiam v I. svetovej vojne na sviatok všetkých svätých

1.novembra 2017 na sviatok všetkých svätých sa uskutoční pietna spomienka na vojenské obete I. svetovej vojny. Spomienku už tradične organizuje Petržalský okrášľovací spolok na vojenskom cintoríne v Petržalke-Kopčanoch. Vojenský cintorín vznikol v priebehu „Veľkej vojny“, v roku 1916 ako doplnok vojenského lazaretu. Pochovávali sa tu vojaci, ktorí zomreli v Posádkovej nemocnici Bratislava a Divíznej nemocnici v Kopčanoch v roku 1918. Na cintoríne sú pochovaní zväčša vojaci Rakúsko-Uhorskej armády, ale aj iní vojaci bojujúcich strán. Podľa evidenčných listov je v samostatných hroboch pochovaných 331 vojakov pôvodne označených 9 národností, v prípade Československej národnosti sa však jedná o slovenskú a českú národnosť a v prípade Juhoslovanov ide zrejme o Srbov, Chorvátov, Slovincov a Bosniakov. Preto sa niekedy uvádza viac národností. Bol tu pochovaný aj generál Franz Cvrček de Mielec.  Hrobka – kaplnka, miesto posledného odpočinku legendárneho generála z prvej svetovej vojny Cvrček de Mielec , sa nachádzala na vojenskom cintoríne v Petržalke pri bývalej Durvayovej tehelni na Kopčianskej ceste. Generál bol exhumovaný krátko po prvej svetovej vojne a kaplnka, nad vchodom ktorej sa nachádzala dvojica erbov a nápis Cvrček de Mielec, bola asanovaná v roku 1936 z dôvodu stavby pevnosti na hranici s Rakúskom okupovaným od marca 1938 hitlerovským Nemeckom. Dnes je symbolický hrob generála pri zrekonštruovanom bunkri BS-8. Na vojenskom cintoríne je tiež pochovaných 6 delostrelcov.

        Od roku 1922 pravdepodobne vojaci 39. pešieho pluku Výzvedného generála Grazianiho v Petržalke zaviedli na vojenskom cintoríne v Kopčanoch tradíciu, keď 1. novembra vypálili čestnú salvu ktorou prejavili úctu tu pochovaným vojakom. Tradíciu sa podarilo udržať až do roku 1938. Po 2. svetovej vojne tradícia upadla do zabudnutia a spustol aj vojenský cintorín. V roku 2009 bol vojenský cintorín zrekonštruovaný a Petržalská okrášľovací spolok obnovil tradíciu, ktorú založili v roku 1922 vojaci. Je obdivuhodné, že to neboli vojaci, ktorí po roku 2009 obnovili tradíciu, ale občiansky aktivisti. Vďaka vám v mene vojakov, najmä tých, ktorí sú tu pochovaní bez rozdielu či sú Češi a Slováci, Maďari, Rakušania, Rusi, Nemci a ďalší, katolíci, evanjelíci, pravoslávni, židia a moslimovia. Ležia tu ostatky vojakov „nepriateľov“, ktorí nenesú žiadnu vinu na vojnových hrôzach a ktorí by boli v čase mieru možno najlepší priatelia. Je preto zarážajúce, že sa v súčasnosti na pietne miesta vojakov pretláča politika, ignorácia a zloba.