Veľkonočná strelecká sobota


    Po vlaňajšom nultom ročníku sa 13.4.2019 konal prvý ročník streleckej súťaže o VEĽKONOČNÝ POHÁR Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave. Populárna strelnica z ručných zbraní v Dúbravke privítala vo svojich útrobách viac ako 40 súťažiacich, bažiacich po streľbe z pištole a deti a ženy zo vzduchovky. Je pozoruhodné, že na súťaž prišli aj rodinní príslušníci, čím sa napĺňa cieľ pôsobenia Cechu na všetky vekové kategórie. V neposlednom rade je takáto súťaž aj možnosťou stretnutí starých vekovo, ale dušou mladých kamarátov z čias vojenských. Tu si boli všetci rovní - vyšší či nižší dôstojníci hodnostne, ale aj funkčne - veliteľ neveliteľ, podriadení - nepodriadení - úsmev na tvári mali všetci. 

      A ten sa nestrácal ani po streľbách, kde napríklad v kategórii mužov sa prihlásilo 24 strelcov, čím sa aj samotná súťaž predĺžila. Bolo vidieť, že keď pravidelne strelec netrénuje, výsledky sú slabšie. Boli strelci, ktorí boli so svojimi výkonmi spokojní a radi sa rozstrieľaným terčom všetkým pochválili. No a tí, ktorí mali viac bielej plochy, alebo aj šedej plochy terčov bez tzv. dierok po zásahoch, alebo s menším počtov zásahov opúšťali strelecký sektor tiež s úsmevom. S najväčším uvoľnením však strieľali ženy, ktoré mali na streľbu rovnaké podmienky teda rovnaká pištoľ a rovnakú vzdialenosť terča - 25 metrov. Z ich tvárí bola cítiť odhodlanosť, súťaživosť a hlavne pokúsiť sa prekonať svojich manželov strelcov. Ako dopadol tento manželský súboj nebudeme prezrádzať - zrejme si to potom vydiskutovali doma a určite bez pištoliek. 

    Veľkú radosť zo streľby vzduchovkou mali deti prišlo ich niekoľko a veru veľmi ťažko ich bolo dostať od zbraní a tým aj od terčíkov. Ako sa hovorí strieľali ostošesť.

Až kým riadiaci strelieb detskej kategórie nezavelil - "A teraz naostro pre súťaž!" A deti poslúchli. Na terčíkoch bolo postupne vidieť, že tých nástrelov bolo dosť a body každému pribúdali. 

      Samotnú súťaž otvoril i vyhodnotil veľmajster Cechu puškárov a delostrelcov plk. v.v. Dr. Jaroslav Junek. Zvlášť vyzdvihol fakt, že oproti nultému ročníku sa zvýšil počet účastníkov a naplnil sa cieľ, aby sa nielen strelecké súťaže, ale aj ďalšie akcie Cechu stali skutočnými rodinnými stretnutiami. Atmosféru súťaže zvýraznili aj domáce koláče, ktoré upiekli manželky našich členov a všetkým veľmi chutili, za čo je im potrebné poďakovať.

      Súťaž, ktorá začala o 14 hodine i napriek hladkému priebehu trvala tri hodiny a na záverečnom vyhodnotení odovzdal veľmajster putovné poháre a medaily úspešným strelcom v troch kategóriách:

 

P I Š T O Ľ

----------------


Kategória muži - 1. miesto J o s e f              P U T I R K A              - 84 bodov

                              2. miesto A l e x a n d e r   K E R T É S Z              - 76 bodov

                              3. miesto V l a d i m í r       L E P I Š                      - 76 bodov - o poradí rozhodol väčší počet deviatok

 

VZDUCHOVKA

---------------------

 

Kategória ženy - 1. miesto I v e t a     U R B A N O V Á

                              2. miesto J u d i t a   S A K O V Á  

                              3. miesto I v a n a     B A G O V Á

 

Kategória deti - 1. miesto M a r e k    U R B A N

                            2. miesto M a t e j     R U R A

                            3. miesto F i l i p       M I N Á R I K

 

      Veľkonočná strelecká súťaž odštartovala sériu ďalších spoločných akcií. Cechu totiž nejde len o účasť na akciách niekym organizovaných, ale chceme pripravovať akcie pre členov a ich rodinných príslušníkov. V letných mesiacoch sú plánované zájazdy napr. do Budapešti, či na Pijavu. O podrobnostiach bude Cech svojich členov pravidelne a hlavne včas informovať.

     

      ŠPORTU ZDAR a zvlášť STRELECKÉMU v Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave.

 

Text a foto - tovariš plk. v.v. Ing. I. Kvačkaj - hovorca CPDBa 

IMG_20190315_174837jpg