Vyhlásenie Rady majstrov Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave ku Dňu delostrelectva


     Rada majstrov CPD v Bratislave sa hrdo hlási k histórii českých a slovenských delostrelcov a pokladá za svoju povinnosť rozvíjať tradície delostrelectva najmä najslávnejšej kapitoly bojov delostrelectva 1. československého armádneho zboru pri poľskom meste Jaslo a ďalej pri oslobodzovaní východného a severného Slovenska najmä bojov o Liptovský Mikuláš, Malú Fatru a Žilinu. Nasadenie 5 delostreleckých plukov 1. československého armádneho zboru v rámci Západokarpatskej operácie bolo najväčším a najúspešnejším bojovým nasadením československého delostrelectva v priebehu 2. svetovej vojny a histórii oboch našich národov. Do dnes v OS SR a v AČR sú niektoré delostrelecké útvary nositeľmi čestného názvu Jaslovský. Od roku 1949 delostrelci oslavovali na počesť bojového vystúpenia pri Jasle 15. januára 1945 svoj sviatok „Deň delostrelectva“ a pozdejšie aj raketového vojska.

     Ako pokračovatelia delostreleckých tradícii žiadame ministra obrany SR a NGŠ OS SR aby sa v OS SR obnovila tradícia sviatku "Dňa delostrelectva" a nebola len prejavom nostalgie príslušníkov delostreleckých útvarov a nadšencov delostreleckej histórie.

Navrhujeme :

  1. obnoviť dlhoročnú tradíciu sviatku delostrelcov „Deň delostrelectva“ v kalendári podujatí MO SR a vydávanie Rozkazu ministra obrany SR alebo NGŠ OS SR,
  2. v tento deň organizovať prijatie delegáciu zástupcov delostreleckých útvarov, delostrelcov vojnových veteránov a zástupcov občianskych združení, ktorý svoju činnosť zameriavajú na rozvíjanie delostreleckých tradícii a podporu rozvoja delostrelectva OS SR, ministrom obrany SR a NGŠ OS SR,
  3. na základe dosiahnutých výsledkov a aktivít pri rozvíjaní tradícii delostrelectva vyhlasovať v rámci stretnutia s funkcionármi rezortu obrany SR „Najlepšieho delostrelca OS SR,
  4. aby sa k Dňu delostrelectva v OS SR konali s podporou občianskych združení profesijne zameraných na delostrelectvo OS SR a históriu delostrelectva kultúrne a športové podujatia,
  5. podporovať bádateľskú a vydavateľskú činnosť VHÚ a občianskych zdužení v oblasti histórie a popularizácie delostrelectva,

 

     Vyjadrujeme uznanie ministrovi obrany SR a NGŠ OS, že bola na GŠ OS SR opätovne vytvorená funkcia „ náčelníka delostrelectva “ a podporujeme úsilie vytvoriť na GŠ OS SR delostrelecké oddelenie, ako garanta pre koordináciu delostrelectva a riešenie jeho špecifických problémov.