ZÁSTAVA CECHU PUŠKÁROV A DELOSTRELCOV - SYMBOL CTI A SLÁVY

Pre vojakov je zástava útvaru, inštitúcie či organizácie symbolom cti a slávy. V prípade Cechu puškárov a delostrelcov vyjadruje heraldickým znakom, textom ale aj farbami sémantiku a symboliku hodnotovej identifikácie osôb so zameraním  organizácie v historických súvislostiach jej vzniku a existencie. Svojou výtvarnou formou je blízka bojovej zástave, pre členov profesionálnych vojakov, vojakov vo výslužbe a sympatizantov je symbolom vojenskej cti a slávy delostrelectva. Jej erb vychádza zo symboliky 17. a 18 storočia, čo dokumentujú artefakty samostatného Cechu puškárov. Oválny tvar jadra erbu a skrížené muškety či pištole sú na pečati a pohári v zbierkach Mestského múzea Bratislava. Prekrížené delostrelecké hlavne a pištole predstavujú symbol delostrelectva a puškárstva, zväzok zbraní symbolizujúcich jednotu, svornosť a spoluprácu delostrelcov, zbrojárov a výrobcov zbraní. Text „Buď pochválené remeslo delostrelecké“ má duchovnú hodnotu a nadväzuje na historický text v nemčine a latinčine umiestnený na historických artefaktoch cechu. Je potvrdením historických faktov, že výroba diel, menších palných zbraní a munície mala remeselný charakter. Spoločenstvo výrobcov zbraní, majstrov puškárov malo cechovú organizáciu remeselných stavov, odbornej prípravy na výkon remesla, presne stanovených pravidiel výroby a používania palných zbraní, ich údržby a skladovania v tzv. arzenáloch, vzťahov medzi majstrami, tovarišmi a učňami, ako aj cechovej svojpomoci, ktorá zahrnovala aj rodiny remeselníkov.                

 Červená farba  je farba krvi, ktorú prelievali puškári a pozdejšie delostrelci pri obrane a v boji za slobodu, je to farba plameňa výstrelov a výbuchov. Zlatá( žltá) farba symbolizuje vznešenosť, cnosť, šľachetnosť, pravdu  a poznanie, odvahu a univerzálnosť lásky. To sú aj hodnoty spájané so sv. Barborou patrónkou delostrelcov. Zlatá farba v strapcoch na zástave umocňuje honor delostrelectva ako boha vojny. Modrá farba v erbe na zástave je jednou zo základných heraldických farieb. Symbolizuje vernosť, dôveru, oddanosť, duchovno a rozvahu.

Cech puškárov a delostrelcov používa tri zástavy. Oficiálnou zástavou cechu je zástava, ktorá sa používa pri oficiálnych príležitostiach a bola naposledy vynášaná vojakmi Čestnej stráže pri príležitosti osláv 75. výročia bojov delostrelectva I. čs. armádneho zboru pri poľskom meste Jaslo, ktoré sa uskutočnili v Trenčíne. Zástava je vyznamenaná medailou generála Jána Goliana II. stupňa a je navrhnutá na dekorovanie pamätnou stuhou k 360. výročiu vzniku Cechu puškárov v Prešporku. Zástava sa používa aj pri rozlúčke so zosnulým členom cechu.

Ďalšou zástavou je historická zástava, ktorá tvorí dekoráciu pri slávnostných zhromaždeniach k sviatku sv. Barbory. Svojou výtvarnou formou vychádza z dobových cirkevných zástav a cechové zástavy boli umiestňované v sakrálnych stavbách. Treťou zástavou je zástava používaná pri podujatiach na verejnosti spojených s pietnymi aktami, turisticko-poznávacími a športovými aktivitami.

Text: JaJ

Autorom grafických návrhov zástav je J. Junek

Foto : Ivan Kvačkaj

Zstava BjpgDuchovnJPGDSCF6557 2jpg