Z histórie delostrelectva vojenského útvaru 3853 Bratislava

    Táto publikácia vznikla na podnet bývalých kolegov delostrelcov s cieľom zmapovať činnosť delostreleckých jednotiek vojenského útvaru 3853 v Bratislave a tým zanechať určitý dokument z obdobia našej mladosti, ktorú sme strávili v ozbrojených silách, pri plnení služobných úloh. Nemá ambíciu byť vedeckým či historickým dokumentom ani literárnym dielom. Je zostavená s využitím poznatkov a zážitkov mnohých z nás a použitím dostupných historických materiálov. Publikácia vznikala dlhšiu dobu. Jej príprava zahrnula radu rozhovorov a spomienok mnohých príslušníkov útvaru a zbieranie historických fotografií i keď nie všetky mohli byť použité. Práca začína novodobou históriou útvaru v roku 1945 a končí zrušením vojenského útvaru 3853 Bratislava v roku 2000.Verím, že táto publikácia poteší každého bývalého kolegu a mnohí z nich sa nájdu na jej stránkach. Som rád, že vychádza práve v období osláv Dňa delostrelectva.

Autor publikácie: Štefan Pomsahár

Untitled-5.jpgUntitled-6.jpgUntitled-7.jpg

Untitled-1.jpg