Slávnostné zhromaždenie k 355.výročiu vzniku cechu puškárov a sviatku sv. Barbory.