Obnovená činnosť samostatného cechu puškárov v Prešporku 1661/2016 v Bratislave


BUĎ  POCHVÁLENÉ  REMESLO  DELOSTRELECKÉ

Delostrelecká galéria cti a slávy 

genmjr. Ján. S. Strcula, genmjr. Emil Šrank, genmjr. Alexander Korda, genmjr. Mirko Vesel