Budeme len návštevníci Vojenského historického múzea v Piešťanoch ?

D-30.jpg

Je len málo inštitúcií, ktoré nám dokážu priblížiť vojenskú históriu tak, ako je tomu v prípade vojenských múzeí. Vojenské múzeá patria k prestížnym inštitúciám každého štátu o ktoré historici a verejnosť prejavujú mimoriadne veľký záujem. Tak tomu je vo Viedni a v Prahe, kde je možné vidieť nielen zbrane a techniku, ale aj militárie, dokumenty, výtvarné diela a ďalšie dobové artefakty bohatej vojenskej histórie. Na Slovensku máme v gescii štátu, konkrétne rezortu MO SR a VHÚ sústredené zbierkové predmety vojenskej histórie vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany. Naša nedávna návšteva expozícií v nás vyvolala nielen pozitívne emócie a obdiv k zamestnancom, ktorí sú skutočnými profesionálmi, ale najmä „srdciarmi“. Iste, ľudia, ktorí pred návštevou VHM Piešťany navštívili viedenský Arsenal, alebo VM v Prahe, zostanú zrejme sklamaní a možno aj nahnevaní. Niektoré kusy zbraní a techniky nie sú zďaleka v takom stave a uložené v takých podmienkach, ako sme boli zvyknutí u vojenských útvarov. Je potrebné si však uvedomiť pomerne krátku históriu VHM a v akých priestorových a materiálnych podmienkach usilujú jeho zamestnanci zachovať pre budúce generácie predovšetkým to, čo ešte nedávno tvorilo súčasť výzbroje OS SR. Ilúziou by asi bolo usilovať o všetko, čo majú v zbierkových fondoch a sprístupnených expozíciách uvedené múzeá vo Viedni a Prahe. Na druhej strane by sa mali kompetentní zamyslieť nad vytvorením lepších podmienok pre zachovanie hodnôt, ktoré predstavujú súčasť kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Týka sa to teda nielen rezortu obrany, ale aj Ministerstva kultúry SR. Tak, ako sme sa dozvedeli pri prehliadke expozícii tankov, BVP, obrnených transportérov, delostreleckej techniky, letectva a PVO, snažia sa pomáhať múzeu aj príslušníci vzdušných síl. Preto si myslím, že by sa k tejto aktivite mali pridať aj ďalší príslušníci OS SR. My delostrelci, vojaci profesionáli a vojaci vo výslužbe, ktorí máme vo svojich radoch odborníkov technikov a špecialistov výzbrojnej služby, by sme mali podľa svojich možností pomôcť s rekonštrukciou jednotlivých delostreleckých systémov a raketových kompletov. Odmenou by mohol byť nielen pocit dobre vykonanej práce pre zachovanie exponátov VHM, ale aj označenie, že na rekonštrukcii zbraní a techniky sa podieľali aj vojaci vojenských jednotiek či občianskych zdužení.