Delostrelci oslavovali v Trenčíne

Udržiavanie a rozvíjanie tradícii delostrelectva patrí k hlavným úlohám činnosti Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave v spolupráci s Generálnym štábom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, delostreleckými útvarmi a jednotkami, Vojenským historickým ústavom a našimi partnermi v Armáde Českej republiky. Deň delostrelectva sme si opätovne začali pripomínať pred 4 rokmi a pred rokom sa nám v Bratislave podarilo zorganizovať asi najväčšie oslavy v histórii OS SR, k spomienke na bojové nasadenie 5 delostreleckých plukov 1. čs. armádneho zboru pri poľskom meste Jasle. Stretli sa tu veteráni raketového vojska a delostrelectva zo Slovenskej a Českej republiky, súčasní velitelia delostreleckých útvarov OS SR s náčelníkom delostrelectva GŠ OS SR a ďalší významný hostia. Tu sa zrodila myšlienka zorganizovať v roku 2020 oslavy Dňa delostrelectva k 75. výročiu bojového nasadenia českých a slovenských delostrelcov pri Jasle.

18. februára 2020 prijal delegáciu Cechu puškárov a delostrelcov s náčelníka delostrelectva GŠ OS SR  generál Zmeko, náčelník Generálneho štábu OS SR. Delegácia sa na generála Zmeka obrátila so žiadosťou o podporu pri organizovaní osláv Dňa delostrelectva k významnému jubileu v históriu českých a slovenských delostrelcov – 75.výročiu Jasla. Tak, ako zdôraznil plk.v.v. Doc.,PhDr Jozef Bystrický, CSc na seminári v Trenčíne 15. januára 2020, Jaslo bolo najväčším bojovým vystúpením českého a slovenského delostrelectva počas II. svetovej vojny na všetkých frontoch, kde bojovali Češi a Slováci za našu slobodu. Generál Zmeko  po vypočutí našich predstáv navrhol zorganizovať oslavy na verejnosti v Trenčíne s technikou a nastúpenými jednotkami. Pôvodný zámer organizovať oslavy v areáli MO SR tieto podmienky a požiadavky nespĺňal. Bolo potrebné tiež riešiť organizáciu sprievodného podujatia, ktoré by najmä súčasným delostrelcom priblížilo históriu Jasla  a rozvíjanie jeho tradícii v OS SR. Projekt bol teda schválený NGŠ OS SR a podporený MO SR v súlade so zmluvou a spolupráci medzi MO SR a Cechom puškárov a delostrelcov.

Po niekoľkých mesiacoch začala príprava podujatia v spolupráci s Veliteľstvom Pozemných síl OS SR, mestom Trenčín, Vojenským historickým ústavom Bratislava, „Domom armády“ Trenčín a Veliteľstvom posádky Bratislava. Realizácia projektu bola najnáročnejšou etapou za ktorú niesol zodpovednosť ND GŠ OS SR plk. Barančík. Až do mesiaca október nielen riadil, ale aj vykonával väčšiu časť úloh. V snahe mu pomôcť  sme vstúpili do riešenia problémov najmä s Vojenským historickým ústavom pri organizovaní podujatia v „Dome armády“. Vo finálnej časti prípravy podujatia sa pripojila aj ČASOD Bratislava zastúpená prezidentom plk.v.v. Jozefom Kaveckým.

Nastal deň „D“. Cech dokázal dopraviť do Trenčína väčšinu svojich členov, ktorí mimoriadne ocenili organizáciu a obsahovú úroveň podujatia. Najväčšie prekvapenie čakalo trenčiansku verejnosť, keď sa na Mierovom námestí ozývali vojenské povely, vpochodovali delostrelecké jednotky a ozývali sa výstrely diel. Seminár v „Dome armády“ splnil tie najprísnejšie kritéria z hľadiska obsahového i organizačného. Vystúpenie Doc. Bystrického a genmjr. Humeného doplnilo medzere v znalostiach vojenskej histórie a posilnilo hrdosť delostrelcov profesionálov na službu v delostreleckých jednotkách. Za obetavú prácu počas aktívnej služby a pri propagácii raketového vojska a delostrelectva bolo v Trenčíne vyznamenaných 21 členov cechu ministrom obrany SR, N GŠ OS SR a ČaSOD Praha. Za ČaSOD Praha vyznamenania odovzdal pplk v.z. Martin Šufajzl, člen prezídia pre vonkajšie vzťahy. V Dome armády vystúpil aj prezident ČASOD plk. v.v. Jozef Kavecký k významu bitky pri Jasle a spoločne s genmjr. v.v. Humenným pasovali profesionálnych vojakov - delostrelcov na Rytierov delostrelectva s právom nosiť kríž Rytier delostrelectva. Na záver po svojom vystúpení udelil NGŠ OS SR generál Daniel Zmeko ocenenie k 75. výročiu bitky pri Jasle plk. v.v. Jozefovi Kaveckému a plk. v.v. Jaroslavovi Junekovi.


IMG_1574jpgIMG_1709jpg