Návšteva vojenského múzea v Budapešti

V sobotu 18. mája 2019 v krásnom slnečnom, ba až letnom počasí sme v spolupráci s riaditeľom a zamestnancami HM Hadtőrténeti Intézet és Múzeum v Budapešti absolvovali prehliadku expozície palných zbraní a osobitne vývoja delostrelectva. Zaujala nás obsahovo odlišná expozícia ako obdobná expozícia vo Viedni. Náš sprievodca bol kvalifikovaný odborník na strelné zbrane, ale aj lektor. Na rozdiel od iných múzeí sme si mohli mohli takpovediac "ohmatať" zbrane. Pekné počasie sme využili na prehliadku pamiatok v centre Budapešti.
20190518_120931jpg20190518_114517jpg20190518_111315jpg20190518_123605jpg20190518_104711jpg